ubytki w betonie

Beton to bardzo solidny surowiec budowlany. Może jednak ulec różnym zniszczeniom mechanicznym spowodowanym chociażby wodą i mrozem, przez które kruszy się i pęka. Wypełnianie ubytków w betonie jest niezbędne, by dany budynek, schody czy balkon w dalszym ciągu nadawały się do bezpiecznego użytkowania. Ubytki należy naprawiać niezwłocznie, gdyż uszkodzona konstrukcja może być przyczyną poważnej tragedii.

Dlaczego betonowe budynki niszczeją?

Beton jest wrażliwy na działanie wody i mrozu. Powodują one u niego korozję i odpadanie większych elementów. Jeśli są w nim umieszczone pręty zbrojeniowe, przez szczeliny i obkruszenia korozja dosięga również i je. W ten sposób stają się one coraz słabsze, przez co osłabiona jest nośność całego elementu. Beton może pękać także od uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenia). Dlatego też podczas większych inwestycji niezwykle ważne jest używanie wyłącznie betonu wysokiej jakości. Równie istotne jest jego profesjonalne przygotowanie. Małe zagęszczenie czy niezachowane proporcje mieszanki mają znaczący wpływ na jego trwałość. Po położeniu beton powinien być odpowiednio pielęgnowany.

Wypełnianie ubytków

Ekipa zajmująca się naprawą betonu w pierwszej kolejności ocenia przyczyny jego pękania. Czasami da się je wyeliminować, by nowy beton w przyszłości wytrzymał dłużej. Do oceny sytuacji niezbędna jest nie tylko ogromna wiedza, ale i doświadczenie inżynierów. Zanim ekipa zacznie wypełniać ubytki, musi je dokładnie oczyścić. Usunie ona nie tylko resztki betonu z pęknięć i szczelin, ale również w razie potrzeby skuje beton wokół skorodowanych prętów zbrojeniowych i oczyści je z rdzy. Pręty pokrywa się zaprawą antykorozyjną. Następnie pręty i oczyszczoną powierzchnię betonu pokrywa się specjalną zaprawą poprawiającą przyczepność. Dopiero wtedy można wypełniać ubytki. Najczęściej robi się to przy pomocy zapraw naprawczych modyfikowanych polimerami, tzw. PCC (Polymer Cement Concrete). Do zwykłych napraw stosuje się PCCII, natomiast do tych poddawanych ogromnym obciążeniom – PCCI. Wyspecjalizowane firmy używają też zaprawy z epoksydową żywicą reaktywną, tzw. ECC, lub samą żywicę – PC.