szczelina dylatacyjna

Dylatacją nazywamy szczeliny utworzone w celu zapobieganiu odkształceń czy pęknięć posadzki w wyniku różnych czynników. Takimi czynnikami może być osiadanie budynku, kurczenie się lub rozkurczanie materiałów budowlanych, naturalne procesy zmiany objętości materiałów pod wpływem temperatury. Przyczyny pękania szczelin są różne. Czy są sposoby, żeby je naprawić?

Pękanie szczelin dylatacyjnych

Główną przyczyną niszczenia dylatacji jest odporność wypełnienia na temperaturę. Zazwyczaj pękanie wynika z niewłaściwie dobranego materiału. Niezbędna jest dobra komunikacja projektanta z producentem danego systemu dylatacyjnego. Projektant musi wiedzieć, w jakim celu będzie posadzka wykorzystywana. Niepoprawne zainstalowanie dylatacji zwiększa ryzyko uszkodzenia powierzchni posadzki.

Dylatacje umożliwiają rozszerzenie, elastyczność i ruch. Gdy między płytami pękają dylatacje to znak, że spełniają swoją rolę. Korzystniej jest naprawić szczelinę, niż wymienić całe płyty betonowe.  Po wykryciu pęknięć należy szybko reagować.

Uszkodzenia i naprawa szczelin dylatacyjnych

Po dłuższym czasie użytkowania podłóg, szczególnie przemysłowych, poddawanych dużym obciążeniom, pojawiają się różne szkodzenia dylatacji. Mogą się one kruszyć, pękać i deformować. Im szybciej odkryjemy uszkodzenia, tym łatwiej będzie je naprawić. Działania naprawcze powinny obejmować odtworzenie całości istniejącej wcześniej dylatacji. Należy odnowić istniejące brzegi szczeliny. Można zalać ją materiałami naprawczymi, ponownie naciąć i wypełnić substancją plastyczną. W zasadzie tworzymy w pełni funkcjonalną szczelinę od nowa. Ważne jest, aby nie zalewać szczelin na stałe. Podłogi bez dylatacji zaczną pękać, wypaczać się i niszczyć.