wiercenie w betonie

Wiercenie w betonie to proces, którego efektem jest wykonanie otworu wiertniczego. Wykorzystuje się w tym celu odpowiednie narzędzia wiercące, takie jak świder lub koronka rdzeniowa. Wyróżniamy dwie metody wiercenia otworów w betonie – udarową oraz obrotową. W tym wypadku kryterium klasyfikacyjnym jest sposób urabiana skały. Biorąc pod uwagę średnicę otworów wiertniczych, metody wiercenia można podzielić na normalno-średnicowe, mało-średnicowe i wielko-średnicowe.

Wiercenie w betonie. Udarowe czy obrotowe?

Podstawowa metoda wiercenia w betonie wykorzystuje udar pneumatyczny lub hydrauliczny, czyli system do wytwarzania uderzeń, które następnie przekazywane są na narzędzie robocze. Świder w metodzie udarowej przemieszczany jest ruchem posuwisto-zwrotnym. Udarowe wiercenie w betonie to metoda tradycyjna, ale niepozbawiona wad. Uciążliwy hałas, pył, duże ilości urobku i ryzyko powstawania pęknięć to tylko niektóre z nich.

Alternatywą jest wiercenie obrotowe. Skała urabiana jest techniką skrawania, ścierania lub kruszenia, a narzędzie wiertnicze wykonuje ruch obrotowy. Metoda obrotowa obejmuje technikę wiercenia pełno-obrotowego przy zastosowaniu świdra oraz technikę wiercenia rdzeniowego przy zastosowaniu koronki. Nasza firma oferuje usługę wiercenia rdzeniowego, które może być wykorzystane do wykonywania otworów zarówno mało- jak i wielko-średnicowych. Przy wierceniu rdzeniowym nie rozkrusza się betonu na całym przekroju dna (tak jak przy wierceniu pełno-obrotowym), tylko wykonuje się otwór pierścieniowo i pozostawia wewnątrz nienaruszony rdzeń.

Wiercenie otworów w betonie techniką rdzeniową może przebiegać z wykorzystaniem płuczki z obiegiem prawym lub lewym albo w sposób bezpłuczkowy, czyli na sucho. Płuczka służy do wynoszenia urobku z dna otworu wiertniczego. W praktyce przy maszynowym wierceniu obrotowym zawsze wykorzystuje się technikę płuczkową. Narzędzia do wiercenia rdzeniowego dzielą się na wiertnice pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne. Alternatywą metody udarowej i obrotowej jest ich połączenie w technice wiercenia udarowo-obrotowego.

Wiercenie w betonie. Technika diamentowa

Najnowocześniejszą techniką wiercenia otworów w betonie jest wiercenie rdzeniowe z wykorzystaniem koronki diamentowej. Diament jest najtwardszym minerałem, występującym w przyrodzie, dlatego przy pomocy wiertła diamentowego można wykonywać otwory nie tylko w betonie, ale także w żelbecie, asfalcie czy materiałach ceramicznych. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo dostosować rodzaj wiertła diamentowego do rodzaju obrabianego materiału. Wykonywanie kanałów rurowych, wentylacyjnych czy kanalizacyjnych techniką diamentową staje się obecnie standardem.

Diamentowe wiercenie otworów w betonie to sposób na ograniczenie pylenia do minimum i znaczne zwiększenie precyzji wykonywanych czynności. Proces przeprowadzany jest na morko lub na sucho przy użyciu pił ściennych, linowych albo jezdnych. Wiercenie otworów w betonie techniką diamentową to gwarancja stabilności struktury materiału. W tym wypadku nie istnieje ryzyko niekontrolowanych pęknięć, a sam proces jest w 100% bezpieczny.