beton

Cięcie betonu to specjalistyczna usługa, świadczona przez doświadczone firmy. Do fragmentowania betonu najczęściej wykorzystuje się diamentowe piły tarczowe, dzięki którym można wycinać precyzyjne otwory. Diament to najtwardszy minerał, występujący w naturze, dlatego tarcze pokryte jego opiłkami są tak skuteczne. Do konstrukcji betonowych o nieregularnym kształcie można wykorzystać również liny diamentowe. Cięcie betonu nie jest zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, wymaga jednak przestrzegania zaleceń BHP.

Odpowiedni ubiór i profesjonalne narzędzia to podstawa

Cięcie betonu to usługa, która powinna być wykonywana przez wykwalifikowaną kadrę pracowników, dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Przecinarkę do betonu może obsługiwać tylko osoba przeszkolona w tym zakresie. Niemniej ważne są stosowane narzędzia i akcesoria, których jakość nie powinna budzić wątpliwości. Bardzo istotny jest odpowiedni ubiór oraz środki ochrony indywidualnej. Zaliczamy do nich strój roboczy, który z jednej strony nie może być zbyt luźny, a z drugiej nie powinien nadmiernie opinać ciała i krępować ruchów. Pracownik konieczne musi być zaopatrzony w kask ochronny, zabezpieczający głowę oraz okulary ochronne, które są szczególnie istotne podczas pracy w środowisku zapylonym i pełnią funkcję przeciwodpryskową. Ważne są także ochronniki słuchu ze względu na znaczne natężenie hałasu. Pracownik musi być przeszkolony z instrukcji BHP i posiadać aktualne badania lekarskie.

Najważniejsze zalecenia bezpieczeństwa

Podstawą bezpieczeństwa przy wykonywaniu każdej pracy z urządzeniami mechanicznymi jest dokładne zapoznanie się z ich instrukcją obsługi oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami BHP. Przed uruchomieniem piły do cięcia betonu należy upewnić się, że jej stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Konieczne jest sprawdzenie osłon, instalacji elektrycznej, zapłonu, tarczy tnącej oraz dociągu. Urządzenia do cięcia betonu nie wolno obsługiwać bez osłon zabezpieczających i w każdym przypadku trzeba zachować należytą ostrożność. Należy upewnić się, że ilość wody i paliwa jest wystarczająca do wykonania zadania. Tarcza musi być dostosowana do konkretnego zadania. Pamiętajmy, że wszelkie usterki należy natychmiast zgłosić przełożonemu i w żadnym wypadku nie wolno pracować na niesprawnej maszynie. Jakiekolwiek naprawy maszyny można przeprowadzić tylko i wyłącznie po wyłączeniu silnika.

Urządzenie może obsługiwać tylko jedna osoba. W obszarze pracy nie powinny znajdować się osoby postronne. Głębokość cięcia ustawia się przy wyłączonym silniku. Zwróćmy uwagę, czy koło podporowe jest oparte o podłoże. Kilka razy dziennie należy sprawdzać napięcie pasków klinowych, a także regularnie uzupełniać smar w łożyskach. Strumienia iskier nie wolno kierować na materiały łatwopalne ani przekraczać dopuszczalnych obrotów na tarczy. Po zakończonej pracy, maszynę należy wyłączyć, odpowiednio oznakować, a także zabezpieczyć przed upadkiem oraz dostępem osób niepowołanych. Ważne jest, aby utrzymywać urządzenie w czystości i zabezpieczać je przed korozją.